Szanowni Rodzice i Dzieci! Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie . Prace prosimy dostarczyć do przedszkola do 02.12.2021 r.

Regulamin konkursu:

X Edycja Konkursu Tydzień Pisania Listów „Marzycielska Poczta-Napisz List do Chorego Dziecka”

I Organizator

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Filia nr 3 w Lęborku, ul. Dygasińskiego 14, 84-352 Lębork, tel. 59 862 10 70 lub 570 618 662

II Cele konkursu

-kształtowanie postaw moralnych

-rozwijanie wrażliwości dzieci na chorobę ich rówieśników

-doskonalenie umiejętności rysowania i pisania

III Ogólna informacja o konkursie:

-adresatami listów są dzieci przewlekle chore z Marzycielskiej Poczty

-wszystkie listy zostaną przekazane w oryginale chorym na Święta Bożego Narodzenia

-konkurs jest adresowany do przedszkoli powiatu lęborskiego

-uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne

IV Zasady udziału w konkursie

-przedmiot powinien spełniać zasady kartki (pocztowej) świątecznej

-technika prac dowolna: rysunek, wyklejanka, farby, kredki

-na odwrocie należy zamieścić swoje dane: imię i nazwisko, wiek, grupa, nr przedszkola

V Terminy

-termin nadsyłania listów upływa 6. 12. 2021 r. (poniedziałek)

-listy można dostarczyć osobiście do Biblioteki Pedagogicznej w Lęborku ul. Dygasińskiego 14 lub wysłać na e-mail: filia.lebork@pbw.slupsk.pl

-organizatorzy konkursu powiadomią uczestników o wysłaniu listów do chorych dzieci

-jury wybierze 3 najładniejsze i najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone.

Powodzenia!

Zapraszamy do konkursu „Marzycielska Poczta-Napisz List do Chorego Dziecka”