Regulamin konkursu „Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny”

1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Gminne w Wicku

2. Cele konkursu:

– Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

– Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników.

– Rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych

– wspólne rodzinne spędzanie czasu przy robieniu ozdób

3. Technika wykonania:

– Tematem konkursu jest: „Najpiękniejszy Stroik Świąteczny”.

– Format pracy: dowolny

– Forma pracy: przestrzenna

4. Warunki uczestnictwa:

– W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do Przedszkola w Wicku wraz z Rodzicami/Opiekunami

– Jeden rodzina może przekazać na konkurs jedną pracę.

-Prace zostaną ocenione przez wszystkich pracowników przedszkola w drodze głosowania

-Ocenie podlegać będzie kreatywność, pomysłowość i widoczne zaangażowanie pracy dziecka w powstawaniu stroika

-Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka

– Pracę należy dostarczyć do przedszkola do 7 kwietnia 2022 r.

-Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Wielkanocnym występie dzieci w GOKiS , a prace przekazane na kiermasz

-Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są nagrody.

– Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Kim jest Zajączek Wielkanocny? | Milosny kontakt
Zapraszamy do konkursu „Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny”