Konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”

Przedszkole Gminne w Wicku serdecznie zaprasza dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym, pt.: „Orzeł Biały – nasza duma”.

Konkurs ma na celu:

  • rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci,
  • popularyzację wiedzy i świadomości o godle jako jednym z najważniejszych symboli państwa polskiego,
  • propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych,
  • rozwijanie kreatywności dzieci w zakresie technik sztuki plastycznej.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

– konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 2 do 6 lat wraz z rodzicami – praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko z niewielką pomocą rodzica;

– format pracy: A4;

– technika : dowolna, płaska;

– ilość prac: po 1 od każdego dziecka;

– ocenę prac dokonuje powołana przez Dyrekcję przedszkola komisja;

– kryteria oceny: oryginalność, estetyka, walory artystyczne,;

– każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką: imię i nazwisko autora, wiek.

 

Wyróżnione oraz zwycięskie prace wezmą udział w wystawie, zorganizowanej przez Placówkę z okazji Dnia Niepodległości.

 

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 20.04.2018r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 27.04.2018r.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania obrazek Orzeł biały

 

Zapraszamy do konkursu!