Dzień Dziecka Wszystkiego Najlepszego - Besty (3318)

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy 

Przedszkola Gminnego w Wicku 

 życzą wszystkim Przedszkolakom

wielu powodów do uśmiechu i radości.

Samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji

oraz beztroskiej zabawy.

Spełnienia wszystkich marzeń w gronie  przyjaciół

i kochającej rodziny!

SP 353 im. "Wielkich Odkrywców" – Życzenia

 

 

 

Życzenia z okazji Dnia Dziecka